Khóa 53 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 53

Danh mục - Khóa 53Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,305
    pháp âm : 57,729,573
 • Đang truy cập
    Tin tức : 45
    Nghe pháp : 50
 • Số người đang Online: 95

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009