Khóa 52 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 52

Danh mục - Khóa 52Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,270
    pháp âm : 58,704,412
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 49
 • Số người đang Online: 81

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009