Khóa 51 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 51

Danh mục - Khóa 51Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,102
    pháp âm : 57,729,038
 • Đang truy cập
    Tin tức : 37
    Nghe pháp : 53
 • Số người đang Online: 90

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009