Khóa 48 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 48

Danh mục - Khóa 48Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,281
    pháp âm : 58,704,425
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 52
 • Số người đang Online: 84

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009