Khóa 34 đến 42 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 34 đến 42

Danh mục - Khóa 34 đến 42Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,160
    pháp âm : 57,717,308
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 35
 • Số người đang Online: 58

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009