Video News

Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
0
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
1
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
16
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
27
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
26
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
31
Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp | 22.03.2021
28
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021
34
BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 47
28
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 29.01 Tân Sửu
31
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp | 23/02/2021
48
Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
54