Video News

Bản tin tổng hợp Giỗ Tổ lần thứ 33 - 2021 | Chùa Hoằng Pháp
12
SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
24
Các Ban Trị Sự Phật Giáo Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ GHPGVN
62
Lễ Nhập Kim Quan HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
67
Sinh Hoạt Đời Thường Của HT. Thích Phổ Tuệ 105 tuổi
71
Sau thời gian giãn cách, chùa Hoằng Pháp mở cửa đón khách tham quan
75
Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp
74
Giới Đàn Phương Trượng Ngộ Chân Tử | Chùa Hoằng Pháp
110
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
143
Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
176
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 11
159
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10
166