Video News

Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
14
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
20
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
26
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
30
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
29
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
35
Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp | 22.03.2021
30
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021
37
BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 47
32
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 29.01 Tân Sửu
34
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp | 23/02/2021
53
Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
58