Buddhist trip at Nha Trang

Buddhist trip at Nha Trang
Listen: 667
  • TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
  • Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
  • Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 46
  • Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý

Videos Other

TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
2
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
12
Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
11
Bản tin Phật sự số 46
12
Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
15
Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
23
KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp
29
Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
31
Trailer "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
36
Chính thức KHAI KHÓA KTPT Lần 95 | Chùa Hoằng Pháp
53
Bản tin Phật sự số 45
30
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 20.12.2020
34