Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 15.11.2020

Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 15.11.2020
Listen: 58
  • Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 46
  • Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
  • Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
  • KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
3
Bản tin Phật sự số 46
6
Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
15
Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
22
KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp
28
Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
29
Trailer "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
35
Chính thức KHAI KHÓA KTPT Lần 95 | Chùa Hoằng Pháp
50
Bản tin Phật sự số 45
30
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 20.12.2020
33
Gửi tặng sách đến trường học và chùa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, TP.HCM
35
Khóa lễ sám hối định kỳ 29/10 Canh Tý
31