Lễ Hằng Thuận và Khóa tu Kinh Nikaya | 25.10.2020

Lễ Hằng Thuận và Khóa tu Kinh Nikaya | 25.10.2020
Listen: 53
  • Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
  • Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 46
  • Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
  • Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
0
Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
3
Bản tin Phật sự số 46
6
Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
15
Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
22
KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp
28
Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
29
Trailer "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
35
Chính thức KHAI KHÓA KTPT Lần 95 | Chùa Hoằng Pháp
50
Bản tin Phật sự số 45
30
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 20.12.2020
33
Gửi tặng sách đến trường học và chùa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, TP.HCM
35