Lễ Hằng Thuận 5 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Hằng Thuận 5 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
Listen: 48
  • Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
  • TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
  • Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
  • Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
  • Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021

Videos Other

Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
4
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
6
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
17
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
28
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
26
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
33
Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp | 22.03.2021
28
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021
34
BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 47
28
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 29.01 Tân Sửu
32
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp | 23/02/2021
49
Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
55