Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
Listen: 149
  • Các Ban Trị Sự Phật Giáo Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ GHPGVN
  • Lễ Nhập Kim Quan HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
  • Sinh Hoạt Đời Thường Của HT. Thích Phổ Tuệ 105 tuổi
  • Sau thời gian giãn cách, chùa Hoằng Pháp mở cửa đón khách tham quan
  • Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Các Ban Trị Sự Phật Giáo Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ GHPGVN
7
Lễ Nhập Kim Quan HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
9
Sinh Hoạt Đời Thường Của HT. Thích Phổ Tuệ 105 tuổi
7
Sau thời gian giãn cách, chùa Hoằng Pháp mở cửa đón khách tham quan
19
Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp
30
Giới Đàn Phương Trượng Ngộ Chân Tử | Chùa Hoằng Pháp
60
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
111
Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
142
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 11
124
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10
130
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 9
114
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 8
137