Bản tin Phật sự số 45

Bản tin Phật sự số 45
Listen: 49
  • Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp | 23/02/2021
  • Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
  • Tổng hợp XUÂN TÂN SỬU 2021 | Chùa Hoằng Pháp
  • Đội Bảo Vệ vấn an và chúc Tết TT. Thích Chân Tính | Chùa Hoằng Pháp
  • ĐÓN GIAO THỪA XUÂN TÂN SỬU 2021 | CHÙA HOẰNG PHÁP

Videos Other

Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp | 23/02/2021
14
Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
20
Tổng hợp XUÂN TÂN SỬU 2021 | Chùa Hoằng Pháp
21
Đội Bảo Vệ vấn an và chúc Tết TT. Thích Chân Tính | Chùa Hoằng Pháp
14
ĐÓN GIAO THỪA XUÂN TÂN SỬU 2021 | CHÙA HOẰNG PHÁP
45
LÌ XÌ PHẬT TỬ NỘI TỰ NĂM 2021 | CHÙA HOẰNG PHÁP
52
XUÂN BÊN THẦY - TÂN SỬU 2021 I CHÙA HOẰNG PHÁP
42
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 2
47
Trailer GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH TẾT tại chùa Hoằng Pháp | 2021
51
GALA cuối năm :"Tiếng Cười Nơi Cửa Chùa" | Chùa Hoằng Pháp
37
Lễ Hằng Thuận 5 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
28
Tang lễ Đại Đức Thích Tâm Điền | 31/01/2021
26