Video News

Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
5
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
9
Phái đoàn BTS GHPG Tp.HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
10
Khóa tu thực tập kinh "Nikāya" - Lần 1
15
Cuộc sống của quý chú tập sự trước khi xuất gia
21
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp (21/06/2020)
17
Lễ sám hối cho hơn 2000 thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp
19
Phật sự chùa Hoằng Pháp số 40
18
Quý Thầy Chùa Hoằng Pháp An Cư Kiết Hạ 2020
39
Khóa Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp (07/06/2020)
31
Sám hối tại chùa Hoằng Pháp
36
Khóa tu thiếu nhi "Em Về Bên Phật" lần thứ 21
38