Video News

Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
15
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
20
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
30
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
21
Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
44
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (09/08/2020)
66
PHẦN 2 | Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" chùa Hoằng Pháp
57
Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
61
Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
61
Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
59
Bản tin Phật sự số 41
80
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
60