Video News

Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
24
Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
18
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
19
Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
34
Buổi ôn lại oai nghi của Chư Tăng và Phật tử
20
Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)
46
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" (01/03/2020)
16
Tu niệm Phật một ngày (23/02/2020)
34
Lễ Sám Hối Cuối Tháng Giêng Năm Canh Tý (22/02/2020)
39
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
36
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 39
39
Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
41