Video Dharma

Nữ ca sĩ không biết hổ thẹn | TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thăm quý Thầy chùa Hoằng Pháp đang điều trị covid - 19
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nằm mơ thấy quỷ đến bắt đi là điềm gì ? | TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 49: Chư Tăng chùa Hoằng Pháp nhiễm Covid - 19 | TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ giỗ Tổ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Truyện Tranh :"Cá Sấu Ngu Ngốc" - Tác giả Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 48: Lá Thư Của Nữ Tử Tù - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Truyện tranh :"Chim Bồ Câu Và Quạ" - Tác giả Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 47: Vì Sao Vào Chùa Lễ Tổ Trước? - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thương cha mẹ già bị con giết chết - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 45: HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN Viên Tịch | TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 44: Thiếu nợ người, đem tiền cúng chùa có hết nợ không? - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính