Repentance Ceremonies

Khuyên người bỏ rượu bia
Lecturer Thích Tâm Đại
Tất niên nhắc nhở
Lecturer Thích Minh Thành
Thiện và Ác
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Chữ Nhẫn Trong Đường Tu
Lecturer Thích Tâm Điền
Biến không thể thành có thể
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Lòng ganh tị
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Pháp Tu Căn Bản
Lecturer Thích Tâm Điền
Lập Nguyện
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Huệ
Mẹ Chồng Nàng Dâu
Lecturer Thích Đạo Quang
Làm thế nào để tự tại vãng sinh
Lecturer Hòa thượng Thích Trí Đức
Nụ cười
Lecturer Thích Tâm Điền
Trí Và Nhân
Lecturer Thích Tâm Điền