Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 17233
Download: 569

Other Media

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8304
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11020
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11652
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10017
859
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8859
707
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
11785
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10263
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9677
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
7622
293