Summer Retreat Course 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Thiện Minh
Listen: 5882
Download: 970

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26725
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14524
2853
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
6952
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9206
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3773
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4603
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4636
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6718
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18489
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
9985
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4983
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3012
569