Summer Retreat Course 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Thiện Minh
Listen: 5996
Download: 970

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26855
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14634
2853
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7075
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9311
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3864
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4713
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4788
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6818
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18591
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10085
2374
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5109
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3086
572