47th Course

Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Lecturer Thích Trí Hải
Listen: 10979
Download: 963

Other Media

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
19224
3025
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
13189
1159
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
9608
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
3372
568
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
4280
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
3323
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9253
1933