47th Course

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Lecturer Thích Minh Thiện
Listen: 3322
Download: 532

Other Media

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
19224
3025
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
13189
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
10979
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
9608
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
3372
568
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
4280
691
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9253
1933