Khóa 94

Tìm Lại Chơn Tâm
Lecturer Thích Tâm Duyệt
Listen: 565
Download: 4

Other Media

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
206
15
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
130
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
114
1
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
346
12
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
187
1
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
199
2
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
197
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
236
3
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
171
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
284
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
204
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
386
8