Causal Blessing to Meet Master.

Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 12705
Download: 2419

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16814
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11269
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11289
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15502
2718
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8748
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16185
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18421
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9516
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16795
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14500
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5967
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5700
297