65th Course

Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Lecturer Thích Trí Huệ
Listen: 6193
Download: 1461

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10809
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16539
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8637
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11129
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10672
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17459
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3237
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3828
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3120
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3475
613
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3068
386