56th Course

Nhận diện sự sống
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 4154
Download: 946

Other Media

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9460
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11099
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14397
2533
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10529
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
6944
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12293
2386
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4693
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5446
924
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
2968
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3630
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4113
636