55th Course

Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 2604
Download: 448

Other Media

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17408
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
6800
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11114
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4371
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12006
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
8871
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
3817
480
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4216
755
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4543
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6178
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
3715
771