Where do We Return Later?

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
Listen: 7258
Download: 834

Other Media

Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
9885
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9446
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10411
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16467
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13230
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8115
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8804
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
11916
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
18890
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17201
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19632
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
10805
1535