Causal Blessing to Meet Master.

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 10894
Download: 1628

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16529
2614
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11008
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15228
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12434
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8492
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
15618
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17952
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9219
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16507
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14224
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5568
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5466
297