55th Course

Khai thị
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Nhiên
Listen: 4219
Download: 755

Other Media

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17412
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
6804
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11121
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4376
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12017
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
8877
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
3821
480
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2608
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4547
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6181
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
3720
771