64th Course

Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Listen: 12527
Download: 1650

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10527
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17184
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
23825
3472
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20555
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22546
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6382
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4818
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3670
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4275
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4621
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5064
588