60th Course

Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 3457
Download: 641

Other Media

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10374
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
12884
2104
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
16902
2432
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
17588
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16047
2652
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
12975
1883
Một cõi đi về
3908
585
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
4612
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3011
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6254
1974
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3011
617