64th Course

Đường về Cực Lạc
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Toàn
Listen: 4820
Download: 1280

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10531
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17186
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
23827
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12530
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20557
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22548
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6385
18872
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3672
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4277
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4624
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5066
588