Causal Blessing to Meet Master.

Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 15648
Download: 2875

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16538
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
10902
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11013
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15234
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12441
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8498
1337
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17970
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9223
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16513
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14226
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5574
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5470
297