Greeting the Buddha’s Birthday

Đại lễ Phật đản 2016
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4451
Download: 191

Other Media

Kỷ Niệm Phật Đản Vesak 2019
Chùa Hoằng Pháp
749
1
Đại Lễ Phật Đản 2018
Chùa Hoằng Pháp
2767
15
Lễ Phật Đản 2017
2560
63
Lễ Phật Đản Tại Hàn Quốc 2016
Chùa Hoằng Pháp
3643
183
Đại lễ Phật Đản 2015
Chùa Hoằng Pháp
12366
310
Đại lễ Phật đản 2014
Chùa Hoằng Pháp
20848
560
Kính Mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam
Chùa Hoằng Pháp
6120
605
Kính Mừng Phật Đản 2005
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
4960
454
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần Nhà Nhà Mừng Phật Đản
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
6508
803
Khánh Đản 2012
6936
816
Đại Lễ Phật Đản 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10572
771