Summer Retreat Course 2008

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 14633
Download: 2853

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26854
5146
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5996
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7074
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9311
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3863
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4712
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4788
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6817
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18591
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10085
2374
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5109
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3086
572