34th - 42th Course

An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Lecturer Thượng tọa Thích Giác Đăng
Listen: 7510
Download: 1323

Other Media

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16047
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
6685
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18182
2672
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
4767
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6130
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12441
2199
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12224
1873
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18346
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11310
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9266
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
5427
991
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
7429
1348