Photo Gallery

Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Pictures)
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2012 (49 Pictures)
Ảnh Nghệ Thuật (75 Pictures)
Lễ Vía Di Đà 2010 (65 Pictures)
Hoa Đăng 1000 Năm Thăng Long Hà Nội (50 Pictures)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2009 (69 Pictures)
Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2009 (38 Pictures)
Lịch sử Đức Phật Thích Ca (31 Pictures)
Khai mạc (41 Pictures)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2008 (21 Pictures)
Hoa đăng xuân năm 2008 (8 Pictures)