Photo Gallery

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2017 (66 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2017 (120 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2017 (72 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017 (210 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2016 (54 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2016 (53 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2016 (89 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2015 (43 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2015 (74 Pictures)
Hoa Đăng Phật Đản VESAK 2014 (169 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2014 (138 Pictures)