Other types

Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Hối hận tội lỗi
Lecturer Thích Tâm Luân
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Lecturer Thích Tâm Thủ
Hối hận tội lỗi
Lecturer Thích Tâm Luân
Xuân Trao Yêu Thương
Lecturer Thích Tâm Lực
Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
Lễ cầu an đầu năm 2019
Chùa Hoằng Pháp
Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đăng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Cuộc thi học thuộc kinh Pháp Cú lần 01
Chùa Hoằng Pháp
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp - Hoa Kỳ
Chùa Hoằng Pháp