Other types

Xuân Trao Yêu Thương
Lecturer Thích Tâm Lực
Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
Lễ cầu an đầu năm 2019
Chùa Hoằng Pháp
Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đăng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Cuộc thi học thuộc kinh Pháp Cú lần 01
Chùa Hoằng Pháp
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp - Hoa Kỳ
Chùa Hoằng Pháp
Sen Trên Xứ Tuyết
Chùa Hoằng Pháp
Lễ hằng thuận
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Cambodia
Chùa Hoằng Pháp
Bản tin đại lễ Vu Lan 2016