Verses of Ven.Thich Chan Tinh

Gift of New Year
04/02/2018
Nhân dịp mừng xuân Mậu Tuất, chùa Hoằng Pháp gửi tặng quý quan khách và quý Phật tử gần xa tập sách...
Coming and Leaving
19/01/2015
.
Praise and Criticism
19/01/2015
.
Wise or Fool
19/01/2015
.
Vows of Pure Land Practitioner
19/01/2015
.
Practitioners of the Pure Land
19/01/2015
.
Potala
19/01/2015
.
Forest of Precious Lotus Flowers
19/01/2015
.
Spring in Pagoda
19/01/2015
.
Tuổi Hai Mươi
14/04/2014
Biển Đông Bình Yên
14/04/2013
Sala Flower
01/02/2013
.