Retreat for Students

Right from the aroma of Dharma students

Update: 13/01/2014
On 12.01.2014 (12/12/Quy Ty), students in inner suburbs have the Hoang Phap Temple students attend religious day towards the Dharma.
 

Right from the aroma of Dharma students

 
 
\r\n\r\n
\r\n

Đây là ngày tu sinh viên cuối cùng của năm Quý Tỵ, dù bận rộn trong kỳ thi cuối năm, nhưng các bạn sinh viên vẫn sắp xếp thời gian để đến tham dự.

\r\n\r\n

Mở đầu ngày tu học, các bạn sinh viên được lắng nghe thời pháp thoại do TT. Thích Hạnh Bình, Giám đốc trung tâm Phật học Hán truyền, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM thuyết giảng đề tài Hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú là pháp an trú trong hiện tại mang lại an lạc. Vì vạn pháp là vô thường, luôn luôn biến đổi, hoạt diệt, vì vạn pháp là vô ngã, vì vạn pháp là duyên sinh, nÆ°Æ¡ng nhau mà tồn tại, không có Ä‘iểm khởi đầu và kết thúc. Do vậy, đặt tâm truy tìm, nhá»› tưởng về sá»± kiện quá khứ không còn liên quan đến sá»± sống hiện tại, hay đặt tâm Æ°á»›c vọng về những Ä‘iều viển vông, xa vời, chÆ°a xảy đến ở tÆ°Æ¡ng lai thì đều không có ích lợi. Chỉ có hiện tại má»›i là sá»± sống đích thá»±c.

\r\n\r\n
“Quá khứ không truy tìm
\r\n\r\n
Tương lai không ước vọng.
\r\n\r\n
Quá khứ đã đoạn tận,
\r\n\r\n
Tương lai lại chưa đến,
\r\n\r\n
Chỉ có pháp hiện tại
\r\n\r\n
Tuệ quán chính ở đây”.
\r\n\r\n

(Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Trung Bộ III)

\r\n\r\n

Sau thời pháp thoại là chương trình pháp đàm xoay quanh chủ đề.

\r\n\r\n

Vào 14h, ngày tu tiếp tục bằng thời tụng kinh “Diệt tội trường thọ”. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của giảng đường, các bạn sinh viên đều đồng nhất tâm tụng niệm.

\r\n\r\n

Sau thời kinh, các bạn sinh viên thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi đón mừng xuân Giáp Ngọ.

\r\n\r\n

15h30, ngày tu kết thúc, BTC đã gá»­i tặng má»—i bạn phần quà pháp bảo gồm: Bá»™ Ä‘Ä©a DVD Con đường giác ngá»™, VCD Chủ nhân của nghiệp và lịch tổ chức các khóa tu và các ngày lá»… lá»›n năm 2014.

\r\n\r\n
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
BBT Website
\r\n

Related News

One Day Retreat for Student
05/01/2020
Student One-Day Practice
18/11/2019
One Day Retreat for Student
16/09/2019
One Day Retreat for Student
15/07/2019
Student One-Day Practice
26/05/2019