Buddha Activity

Charity and release of animals in Can Tho
20/05/2013
Morning of 19-5-2013 (to date 10/4 year quarter Ty), is the teaching of Venerable Hoang Phap...
Why Do I Like Going to Hoang Phap Pagoda on Tet Holiday?
22/02/2013
Going around districts of Ho Chi Minh City on the ten-pagoda trip on New Year days, we attained...
Người thân yêu
18/07/2012
Vượt lên tất cả
17/07/2012
A Moving Letter In The Summer Retreat
12/07/2012
Dear Red Eagle:. It lasts three days, five hours, eight minutes since you left no news to me. I...
Gửi tặng Pháp Bảo
29/04/2012
Bức thư gởi thầy
28/06/2010
Thư thỉnh pháp bảo của cô gái Thiên Chúa giáo
27/06/2009
Tuồng cải lương "Con gái vua Trần Nhân Tông"
23/02/2009
Đón xuân
25/01/2009
Đôi dòng cảm xúc trước đêm Di Đà
13/12/2008
Chùa Hoằng Pháp: Hình mẫu về thực tập Tịnh độ tại Việt Nam
24/10/2008