Mp3 Dharma Lectures

Bài 36: Thương Em Phải Đi Cách Ly
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 33: Gian Nan Đường Về Tránh Dịch
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 32: Tình Người Trong Đại Dịch
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 31: Tiền Mất, Mạng Tiêu Vì Sắc Đẹp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiêm Vaccine Covid-19, Lợi Hay Hại? - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 29: Phong Tỏa Khu Vực Chùa Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 28: Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa.
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 27: Ma Quỷ Là Ai?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 26: Lòng Khoan Dung
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính