Thu - Chi Chi Tiết

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN FEB. 2019

Update: 09/03/2019
 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN FEB. 2019

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN FEB. 2019

 

A-RECEIVING

 FROM OFFICE

DATE

NAME

ADDRESS

MONEY

2/3/2019

Chánh Hiền Tuệ

(District = Q) Q5

37.500.000

2/5/2019

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Q6

100.000

2/5/2019

Nguyễn Hoàng Trâm Anh

Q6

100.000

2/5/2019

Hồng Hà

Q12

500.000

2/5/2019

Vũ Thị Thu

Tân Phú

2.000.000

2/6/2019

Hoa Hải

Q1

100.000

2/6/2019

Lê Thanh hà

Q12

200.000

2/6/2019

Liên Thảo

Q11

500.000

2/7/2019

Nguyễn Ngọc Dũng

Bình Tân

100.000

2/7/2019

Liên Thắm

Q12

250.000

2/7/2019

Buddhist

Q10

250.000

2/7/2019

Liên Xuân

Củ Chi

1.000.000

2/8/2019

Phạm Văn Thinh

Q12

200.000

2/9/2019

Liên Hà

Gò Vấp

1.000.000

2/9/2019

Liên Thu’s family

Hóc Môn

1.000.000

2/9/2019

Vân Hạnh and Viên Mãn

 

200 USD

2/10/2019

Phan Thị Thanh Hồng

Bình Chánh

200.000

2/10/2019

Diệu Ngân

Bình Chánh

200.000

2/10/2019

Thanh Vân

USA

200.000

2/10/2019

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Q12

200.000

2/10/2019

Quảng Hân

HCM

250.000

2/12/2019

Hoàn Thị Thanh Nga

Tân Bình

200.000

2/13/2019

Nguyễn Văn Mực

Bình Chánh

300.000

2/15/2019

Nguyễn Thị Minh

Tân Bình

200.000

2/15/2019

Đỗ Thị Phương

Tân Bình

1.000.000

2/16/2019

Diệu Thoát

Bình Dương

100.000

2/17/2019

Trần Thị Bích Loan

Tân Phú

300.000

2/17/2019

Liên Vân

Củ Chi

500.000

2/17/2019

Tịnh Huệ

Q3

500.000

2/18/2019

Huỳnh Thị Mảnh

Củ Chi

50.000

2/18/2019

Ngô Thị Mai

Gò Vấp

100.000

2/18/2019

Hoàng Thị Khuyên

Gò Vấp

100.000

2/19/2019

Nguyễn Thị Thu

Q6

100.000

2/19/2019

Trần Thị Hải

Bình Dương

300.000

2/19/2019

Nguyễn Văn Trung

Bến Tre

500.000

2/19/2019

Đ Thị Ánh Tuyết

Q12

500.000

2/20/2019

Buddhist

 

300.000

2/20/2019

Lê Huy Tiến

Q12

500.000

2/24/2019

Bùi Thị Chín

Gò Vấp

200.000

2/24/2019

Trần Thị Minh Nghĩa

Hóc Môn

500.000

2/27/2019

Nguyên Đức

USA

1.500.000

 

Total:

53.600.000 + 200 USD

 

FROM CHARITY BOARD              

 

DATE

FULL  NAME + ADDRESS                                         

MONEY

1/2/2019

Võ Mót’s family

3.000.000

1/2/2019

Hoàng Văn Nhiều’s family

500.000

 

Total:

3.500.000

 

VENERABLE THICH TAM HUE ’S ACCOUNT        

DATE

FULL NAME

MONEY

11/2/2019

Lâm Thị Nhi

1.000.000

18/2/2019

Buddhist

500.000

18/2/2019

Buddhist

500.000

11/2/2019

TC: MBVP189365. MBVCB13384149

200.000

 

 Total:

2.200.000

 

MASTER’S ACCOUNT                       

DATE

DESCRIPTION

MONEY

27/02/2019

Sender: 79201001. Dd: 270219. Shgd: 10004039. Bo: Nguyen Dinh Ty. Con Xin Ung Ho Tu Thien

5.000.000

22/02/2019

368208.220219.160144. Vietcombank 0071000651615 Con Nho Thay Lam Tu Thien

200.000

13/02/2019

Mbvcb134844853. Tu Thien. Ct Tu 0441000669704 Le Tuan Kiet

100.000

01/02/2019

Mbvcb131224147. Gdpt Tinh Tai. Q4-Tu Thien T2-2019-Chua Hp. Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

500.000

 

Total:

5.800.000

B –EXPENSE

 

dd/mm/yy

FULL NAME + ADDRESS

Donation

2/2/2019

Buying 1 ton of rice to charity in the Hoc Mon district

10.000.000

2/2/2019

Buying 100 barrels of vegetarian noodles to Hoc Mon charity

5.800.000

2/2/2019

Buying 100 bottles of cooking oil to charity in Hoc Mon

2.200.000

2/2/2019

Buying 100 bottles of soy sauce to charity in Hoc Mon

650.000

2/2/2019

Buying 100 shirts to charity in Hoc Mon

5.000.000

2/2/2019

Buying  200 necklaces of Buddha, string of beads to go charity in Hoc Mon

2.000.000

2/2/2019

The expense is curred

800.000

10/2/2019

Donating Luong Thi Thuan buying medicine for heart attack

200.000

10/2/2019

Buying Buddha necklaces and chain of beads to go Mr. Phat's house in Hoc Mon

1.000.000

15/2/2019

Buying Buddha necklaces, chain of beads to go chanting in Binh Duong and Binh Tan

1.000.000

15/2/2019

Giving to Ms. Vo Thi Gai being a kidney failure

380.000

20/2/2019

Buying Buddha necklaces, chain of beads to go chanting in Hoc Mon and Tan Phu

1.000.000

20/2/2019

Giving to Pham Thi Be Tanh with kidney failure

380.000

20/2/2019

Giving A Mat (Phu Nhuan)

200.000

20/2/2019

Donating Le Thi Be to be malnourished

200.000

20/2/2019

Giving Hồ Quỳnh Như 18 months of age suffered liver disease

300.000

20/2/2019

Giving to Nguyen Thi Ba suffered stomach ulcers

200.000

23/3/2019

Giving a Buddha necklace, chain of beads to a-day retreat in Can Tho

2.300.000

24/3/2019

Buying a Buddha necklace, a string of beads offering to 9 branches and giving along the road

2.000.000

7/2/2019

Buying necklaces of Buddha, chain of beads teachers to give Buddhists on the 2nd day of the Lunar New Year

2.000.000

 

Total:

37.610.000

 

                                              

C – SUMMATION

 

I.                   RECEIPTS: 68.342.000 + 8000 AUD + 300 USD

 

The remaining cash of Jan. 2019

3.242.000 + 8000 AUD + 100 USD

Office collect

53.600.000 + 200 USD

Charity Group collect

3.500.000

Monk  Hue’s Account

2.200.000

Senior Venerable’s Account

5.800.000

 

II.               EXPENSES: 37.610.000

 

III.            THE REMAINING CASH  IN FEB. 2019: 30.732.000 + 8000 AUD + 300 USD

Related News