Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in Mar, 201

Update: 09/04/2019
 

The Report on Freeing Creatures in Mar, 201

 

 

THE SUMMARY OF FREEING CREATURES IN MAR, 2019

A- Receipt

COLLECTED BY OFFICE GROUP

 

MM/DD/YY

NAME

ADDRESS

DONATION

3/2/2019

Hà Lê Thanh Ngà

Bình Định

500.000

3/3/2019

Trương Thị Bé

An Giang

100.000

3/3/2019

Diệu Hương

Gò Vấp

500.000

3/3/2019

Buddhist

 

600.000

3/4/2019

Buddhist

 

200.000

3/6/2019

Nguyễn Thị Tám

Củ Chi

100.000

3/6/2019

Liên Nga

Long An

100.000

3/6/2019

Đặng Thị Tuyết

Hóc Môn

100.000

3/6/2019

Nguyễn Thị Hường

Hóc Môn

100.000

3/6/2019

Bùi Thị Nguyệt

District (Q)12

100.000

3/6/2019

Trịnh Thị Thu

Q12

100.000

3/6/2019

Nguyễn Văn Nhuần

Hà Nội

200.000

3/6/2019

Liên Tuyết

Q7

500.000

3/6/2019

Đoàn Văn Rãnh

Cần Thơ

500.000

3/6/2019

Ngô Văn Trung

Hóc Môn

500.000

3/7/2019

Huỳnh Thị Quạt

Bình Tân

200.000

3/10/2019

Lê Khánh Luân

Tiền Giang

100.000

3/10/2019

Diệu Phượng

Gò Vấp

100.000

3/10/2019

Lê Thị Thuật

Gò Vấp

100.000

3/10/2019

Nguyễn Thị Chính

Q12

100.000

3/10/2019

Diệu Nhung

Tân Phú

100.000

3/10/2019

Phan Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

3/10/2019

Ms. Lan

Gò Vấp

100.000

3/10/2019

Nguyễn Thị Hoa

Q7

100.000

3/10/2019

Nguyễn Thị Phú

Q7

100.000

3/10/2019

Buddhist

Gò Vấp

100.000

3/10/2019

Nguyễn Thị Hà

Bình Tân

100.000

3/10/2019

Nguyễn Thị Mai Lan

Hóc Môn

100.000

3/10/2019

Phạm Văn Vương

Q2

100.000

3/10/2019

Tạ Thị Thùy Dương

Bình Dương

100.000

3/10/2019

Liên Quyên

Q3

200.000

3/10/2019

Mai Thùy Trang

Q12

200.000

3/10/2019

Diệu Lực

Q12

200.000

3/10/2019

Huỳnh Kỳ Hùng

Tân Phú

200.000

3/10/2019

Diệu Phụng

Bình Dương

200.000

3/10/2019

Phạm Ngọc Điệp

Long An

200.000

3/10/2019

Đỗ Thị Vũ

Hóc Môn

200.000

3/10/2019

Thiện Ngôn

 

250.000

3/10/2019

Hoàng Thị Hằng

Hóc Môn

250.000

3/10/2019

Lưu Mỹ Mai

Q3

300.000

3/10/2019

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

3/10/2019

Diệu Tùy

Tân Bình

300.000

3/10/2019

Tạ Thị Ngọc

Bình Dương

500.000

3/10/2019

Liên Quế

Q12

500.000

3/10/2019

Lê Ngọc Vân Anh

Bình Tân

1.000.000

3/11/2019

Vũ Thị Thu Hiền

Hải Phòng

200.000

3/16/2019

Hà Lê Thanh Ngà

Bình Định

250.000

3/16/2019

Nguyễn Ngọc Hân

Bình Dương

500.000

3/16/2019

Kim Anh Thi Le

 

250 USD

3/17/2019

Ngô Trường An

Bình Dương

3.000.000

3/18/2019

Hoằng Chủng

HCM

100.000

3/19/2019

Nguyễn Thị huệ

Hóc Môn

100.000

3/19/2019

Tịnh Thành

Hóc Môn

200.000

3/19/2019

Phan Thị Chữ

Hóc Môn

200.000

3/19/2019

Liên Ngộ

Hóc Môn

200.000

3/19/2019

Tịnh Hùng

Gò Vấp

500.000

3/20/2019

Đăng Ngọc Châu

Thanh Hóa

100.000

3/20/2019

Nguyễn Thị Thu

HCM

200.000

3/20/2019

Ngô Văn Trung

Hóc Môn

500.000

3/21/2019

Nguyễn Thị Hiếu

Phú Nhuận

100.000

3/22/2019

Nguyễn Cảnh Dương

Q9

100.000

3/22/2019

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Bình Chánh

200.000

3/23/2019

Từ Diệu Phúc

HCM

500.000

3/23/2019

Nguyễn Thị Tam

Q10

500.000

3/23/2019

Mai Thị Loan

Q10

500.000

3/23/2019

Mai Thị Huệ

Q10

500.000

3/23/2019

Tú Cường Vân Kiệt

Q10

500.000

3/24/2019

Nguyễn Hồng Nhung

Q12

100.000

3/24/2019

Nguyễn Huy Khoa

Q12

100.000

3/24/2019

Trần Thị Ánh Diễm

Q12

100.000

3/24/2019

Nguyễn Đức Anh

Q12

100.000

3/24/2019

Hồ Thị Thu hà

Hóc Môn

200.000

3/24/2019

Lê Thị Tuyết Mai

Tân Phú

500.000

3/24/2019

Quảng Định

Tân Phú

500.000

3/24/2019

Thích Giách Hạnh

Tân Bình

3.000.000

3/25/2019

Nguyễn Văn Ri

 

100.000

3/25/2019

Trần Nguyên Minh Trọng

 

100.000

3/25/2019

Diệu Chân Phước

Củ Chi

300.000

3/28/2019

Trần Văn Tứ

Bình Chánh

200.000

3/30/2019

Nguyễn Cảnh Sơn

Q9

100.000

3/31/2019

Nguyễn Thị Hằng

Q12

100.000

3/31/2019

Lâm Thị Bích Liễu

Tân Bình

200.000

3/31/2019

Ngô Thị Tuyết Mai

Q5

200.000

 

TOTAL

 25.450.000Đ + 250 USD

 

          COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

D/M/Y

NAME AND ADDRESS

DONATION

01/03/2019

Ms. Diệu Thiện at Ba Bu market

29.700.000

03/03/2019

Ms. Nguyễn Thị Thủy owns a fish shopping in Ben Tre

11.319.000

03/03/2019

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Phước

1.000.000

06/03/2019

Châu Thị Diệu Trâm

1.000.000

06/03/2019

Lê Thị Ánh Hoa

100.000

10/03/2019

Nguyễn Thị Kim Quyên

1.000.000

14/03/2019

Bodhisattva precepts 29/1 the year of Pig

750.000

14/03/2019

Bodhisattva precepts 14/2 the year of Pig

525.000

17/03/2019

Mr. Lê Van Dư's family

3.000.000

17/03/2019

Mr. Hùng and Ms. Xoan

10.000.000

17/03/2019

Medicine Room‘s Ms. Qu

200.000

23/03/2019

Ms. Lan

1.000.000

23/03/2019

Ms. Kiu

100.000

23/03/2019

The sister of  Ms. Dip

100.000

30/03/2019

Tánh at An Suong

1.000.000

30/03/2019

Nguyễn Thị Chồn

350.000

 

TOTAL:

61.144.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

D/M/Y

DESCRIPTION

DONATION

21/03/2019

Sender:01202021.Dd:210319.Shgd:10001504.Bo:Dinh Chi Thien.995219032120708 Phong Sanh

250.000

07/03/2019

Mbvcb143338188.Gdpt Tinh Tai.Q4- Phong Sanh T3/2019

500.000

12/03/2019

Mbvcb145478887.7 Phong Sanh.Ct Tu 0441000669704 Le Tuan Kiet

100.000

 

TOTAL:

850.000đ

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

 

 

D/M/Y

NAME AND ADDRESS

DONATION

1/3/2019

Buddhist

250.000

1/3/2019

TC:VNCN024989

200.000

1/3/2019

Buddhist

500.000

1/3/2019

Nhân Đai

3.000.000

11/3/2019

TC:MBVP 940094

200.000

11/3/2019

TC:VNCN 022740

300.000

12/3/2019

Lâm Thị Nhi

300.000

13/3/2019

Vũ Thị Mùi

5.500.000

14/3/2019

Trần Văn Việt

400.000

18/3/2019

Buddhist

2.000.000

18/3/2019

Tạ Ngọc Thúy

250.000

20/3/2019

Huỳnh A Mùi

1.000.000

20/3/2019

Lê Nguyễn Tố Nga

1.000.000

20/3/2019

Nhuận Đạt

3.000.000

20/3/2019

Buddhist

500.000

25/3/2019

CKRmN0:042219032583900

100.000

 

Total:

18.500.000

 

B – EXPENSES

 

DD/MM/MM

FIRST  AND LAST NAME + ADDRESS

DONATION

03/03/2019

Releasing  2287 kg of catfish and snakehead fish in Ben Tre

68.899.000

06/03/2019

Releasing 1000 kg catfish in Hau Giang 

21.000.000

08/03/2019

Releasing 335 kg of fish of all kinds at Ca Lang ferry, Cu Chi

11.000.000

10/03/2019

Releasing  1000 kg of catfish in Binh My ferry, Cu Chi

25.000.000

17/03/2019

Releasing  1200 kg of catfish at Binh My, Cu Chi ferry

27.300.000

23/03/2019

Releasing  1200 kg of catfish in the ferry of Fish Lang, Cu Chi

27.300.000

30/03/2019

Releasing 116 kg of catfish in the ferry of Fish Lang, Cu Chi

3.500.000

 

TOTAL

183.999.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 294.615.000Đ + 350 USD294.615.000Đ + 350 USD includes:

 The remaining cash of Feb. 2019.

188.671.000đ + 100 USD

Office Group collect

188.671.000đ + 100 USD

Charity Group collect

61.144.000

Monk  Hue’s Account

18.500.000

Senior Venerable’s Account

850.000

 

II. EXPENSES:  183.999.000 (in detailed report)

III. THE REMAINING CASH IN: 03/2019 110.616.000Đ + 350 USD

Changed to Vietnamese Currency: 110.616.000đ + 8.050.000đ = 118.660.000

Related News