Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in November 2019

Update: 20/12/2019
 

The Report on Freeing Creatures in November 2019

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN NOVEMBER 2019

A- RECEIPT

COLLECTED BY OFFICE GROUP

DATE

FULL NAME

ADDRESS

DONATION

03/11/2019

Liên Nga

TP HCM

500.000

03/11/2019

Liên Duyên

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Tịnh Minh

TP HCM

100.000

03/11/2019

Tịnh Hải

TP HCM

100.000

03/11/2019

Nguyễn Văn Thuận

TP HCM

50.000

03/11/2019

Lâm Thị Nhanh

Nước ngoài

500.000

03/11/2019

Lê Thị Quý

TP HCM

500.000

03/11/2019

Liên Duyên

TP HCM

200.000

03/11/2019

Lê Thị Hòa

TP HCM

100.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Anh

Tiền Giang

100.000

03/11/2019

Trần Thị Liên

TP HCM

50.000

03/11/2019

Trần Văn Nhàn

TP HCM

50.000

03/11/2019

Trần Anh Dũng

TP HCM

50.000

03/11/2019

Trần Thị Thu Yến

TP HCM

50.000

03/11/2019

Trần Minh Châu

Cần Thơ

100.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Hơn

Cần Thơ

100.000

03/11/2019

Kim Vân

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Phước Đa

Long An

200.000

03/11/2019

Nguyễn Quốc Dũng

TP HCM

200.000

03/11/2019

Liên Thuận

TP HCM

100.000

03/11/2019

Liên Nghĩa

TP HCM

250.000

03/11/2019

Trần Thanh Hùng

Tây Ninh

200.000

03/11/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

TP HCM

100.000

03/11/2019

Hòa Đức

Bình Dương

100.000

03/11/2019

Lệ Hương

Long An

500.000

03/11/2019

Phật tử

TP HCM

100.000

03/11/2019

Võ Thị Thi

TP HCM

200.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Mai Lan

TP HCM

100.000

03/11/2019

Thanh Liêm

Bình Phước

100.000

03/11/2019

Liên Nguyệt

TP HCM

100.000

03/11/2019

Tín Vũ

TP HCM

100.000

03/11/2019

Tín Nghiêm

TP HCM

100.000

03/11/2019

Nhan Hi Lập

TP HCM

150.000

04/11/2019

Lê Thị Thịnh

TP HCM

100.000

04/11/2019

Phan Văn Dủng

TP HCM

100.000

07/11/2019

La Thị Dung(trai Tăng)

Bình Dương

12.000.000

08/11/2019

Phạm Trần Phương Anh

TP HCM

100.000

09/11/2019

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

10/11/2019

Phật Tử

 

200.000

10/11/2019

Võ Mỹ Hiếu

TP HCM

100.000

10/11/2019

Lê Thị Thúy

TP HCM

200.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Thu

TP HCM

100.000

11/11/2019

Lâm Quý Nga

Hậu Giang

100.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

12/11/2019

Phan Thị Tứ

Bình Phước

2.000.000

12/11/2019

Nguyễn Thị Nhân

TP HCM

200.000

12/11/2019

Trúc Diệu Mẫn

Đồng Nai

100.000

12/11/2019

Nguyễn Hải Hựu

TP HCM

200.000

12/11/2019

Lê Nho Huân

TP HCM

200.000

12/11/2019

Hoàng Văn Dân

TP HCM

1.100.000

12/11/2019

Liên Thu

TP HCM

200.000

14/11/2019

Vũ Kim Dung

Hải Phòng

500.000

16/11/2019

Nguyễn Cường

TP HCM

200.000

16/11/2019

Nguyễn Thịnh

TP HCM

50.000

16/11/2019

Lê Minh Trung

Tiền Giang

100.000

17/11/2019

Nguyễn Văn Dậu

Tây Ninh

200.000

17/11/2019

Nguyễn Thị Then

Q.1 – TP. HCM

500.000

17/11/2019

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

500.000

17/11/2019

Dương Mỹ Vân

Q8. TP. HCM

200.000

17/11/2019

Dương Tuấn Đạt + Hồng Nhi

Tân Phú – TP. HCM

100.000

20/11/2019

Diệu Nghĩa

TP HCM

1.000.000

22/11/2019

Phạm Thị Nguyệt

TP HCM

100.000

24/11/2019

Trịnh Tuấn Kiệt

Sóc Trăng

500.000

24/11/2019

Nguyễn Thị Then

TP HCM

500.000

26/11/2019

Phạm Thị Dung

TP HCM

200.000

26/11/2019

Nguyễn Thị Thu

TP HCM

100.000

26/11/2019

Liên Thu

TP HCM

200.000

26/11/2019

Hoàng Minh Hạnh

TP HCM

100.000

30/11/2019

Nguyễn Thị Anh

Tiền Giang

100.000

30/11/2019

Lê Thị Hòa

TP HCM

100.000

30/11/2019

Ngô Văn Út

Bạc Liêu

100.000

30/11/2019

Nguyễn Thị Điềm Đạm

Bạc Liêu

100.000

TOTAL:

30.400.000

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/11/2019

Nguyễn Thị Sạp, Nguyễn Tăng Bồng’s families

300.000

01/11/2019

Ms. Châu at Medical Room

200.000

01/11/2019

Mr. Vinh

150.000

01/11/2019

Minh Chát’s Retreat, Cần Thơ

7.052.000

01/11/2019

Liên Phượng

500.000

01/11/2019

Đinh Thị Hải

100.000

14/11/2019

Nguyễn Thị Yến

1.000.000

14/11/2019

Nguyexn Thị Bích Nga

1.000.000

14/11/2019

Ms. Diệu Thiện

1.000.000

14/11/2019

Bodhisattva precepts on Sep. 14th, the pig year

525.000

14/11/2019

Bodhisattva precepts on Sep. 30th, the pig year

540.000

14/11/2019

Bodhisattva precepts on Oct. 14th, the pig year

680.000

14/11/2019

Bodhisattva precepts on Oct. 29th, the pig year

620.000

14/11/2019

Lê Thị Xuân

500.000

14/11/2019

Liên Tuyết

200.000

14/11/2019

Ms. Lien (Tan Binh Construction Company)

1.000.000

15/11/2019

Ms. Trinh

1.000.000

15/11/2019

Ms. Bích Nga

500.000

15/11/2019

Ms. Thao

700.000

15/11/2019

Mr. Trọng

500.000

15/11/2019

Ms. Dự

1.000.000

15/11/2019

Ms. Thơ at Hoằng Pháp Pagoda

200.000

15/11/2019

Buddhist as a volunteer at Hoằng Pháp pagoda

200.000

18/11/2019

Monk Tâm Nhiên

2.300.000

18/11/2019

Mr. Tý as a son of Monk Tâm Bảo

5.000.000

18/11/2019

Monk Tâm Tùy

500.000

18/11/2019

Monk Tâm Hỷ

3.100.000

18/11/2019

Monk Tâm Trường

1.000.000

18/11/2019

Monk Tâm Duệ

1.000.000

20/11/2019

Buddhists at Cổ Am Pagoda

1.000.000

20/11/2019

Buddhists at Đống Cao Pagoda

300.000

20/11/2019

Ms. Lan

200.000

20/11/2019

Ms Yến

400.000

20/11/2019

Mr.Tạ

200.000

20/11/2019

Ms. Thủy Q.12

1.800.000

20/11/2019

Nguyễn Lê Hoàng An, Trượng Thụy Ngọc Linh

200.000

24/11/2019

Vũ Thị Thủy

200.000

24/11/2019

Phùng Thị Thơ

200.000

24/11/2019

Bùi Thị Phượng

200.000

24/11/2019

Tô Ngọc Hương

200.000

24/11/2019

Thái Sanh Mai

200.000

24/11/2019

Phan Thị Thu Bích

500.000

24/11/2019

Phan Thị Thu Hoạch

2.000.000

24/11/2019

Liên Nhu

200.000

24/11/2019

Liên Mai ở Tây Ninh

500.000

24/11/2019

Phan Thị Thu Hiền in Củ Chi

500.000

28/11/2019

Trần Tuấn Anh

100.000

28/11/2019

Hồng Thúy Vy

100.000

28/11/2019

Hồng Anh Thư

500.000

28/11/2019

Huỳnh Tấn Phụng

500.000

28/11/2019

Nguyễn Thị Thu Thảo

100.000

28/11/2019

Trần Thị Ngọc

500.000

28/11/2019

Ms Thao’s family

1.000.000

28/11/2019

Bùi Thị Hường

200.000

28/11/2019

Trần Thi Phê

200.000

28/11/2019

Phạm Thị Luyến

200.000

28/11/2019

Nguyễn Thi Quế

200.000

28/11/2019

Phan Thị Mộng

200.000

28/11/2019

Nguyễn Thị Vân

200.000

28/11/2019

Võ Thị Thu Hà

200.000

28/11/2019

Trần Thị Vương Ánh

200.000

28/11/2019

Trần Thị Bạch

200.000

28/11/2019

Vương Thị Thanh Huyền

200.000

28/11/2019

Đoàn Thị Sáu

200.000

28/11/2019

Trương Thị Vân

200.000

28/11/2019

Bùi Hữu Quảng

200.000

28/11/2019

Nguyễn Thi Lan

200.000

28/11/2019

Nguyễn Thị Thanh Hòa

200.000

28/11/2019

Nguyễn Thị Hoa

200.000

28/11/2019

Võ Thị Thủy

200.000

28/11/2019

Bùi Đình Thu

200.000

28/11/2019

Võ Thị Phấn

200.000

28/11/2019

Buddhists at Tây Khánh Pagoda, Thái Bình

20.000.000

28/11/2019

Ms. Diệu Nguyệt in Cần Thơ

500.000

28/11/2019

Doctor Thư in Cần Thơ

300.000

TOTAL:

68.567.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

21/11/2019

MBVCB280277451.KINH GUI HUN PHUOC PHONG SINH.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

200.000

08/11/19

LE THI CAM HONG // CUNG DUONG TUONG PHAT THICH CA (500K) XD TOA NHA DA NANG (500K) PHONG SINH (100K) TAM BAO (100K)

100.000

06/11/19

Sender:79334001.DD:061119.SHGD:10002618.BO:NGUYEN THI PHAI.THUNH3 PHONG SANH, IN KINH, C UNG DUONG TAM BAO TK TAI VCB BEN CHUONG DUONG

100.000

04/11/19

666847.041119.212513.Nho su phu phong sanh giup con a. Nguyen cau cho cha me con va tat ca chung sinh duoc binh an luon a

200.000

 

03/11/19

MBVCB267714156.Kinh GUI CUNG DUONG PHONG SINH.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

500.000

01/11/19

.

MBVCB266221368.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T11/2019-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

TOTAL:

2.100.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/11/2019

Lâm Thị Nhi

300.000

05/11/2019

TC: VNCN 771015

300.000

11/11/2019

TC: VNCN 035269

500.000

12/11/2019

Nguyễn Tấn Ngọc

300.000

13/11/2019

Một Phật tử

100.000

14/11/2019

Trần Văn Việt

600.000

20/11/2019

TC: VNCN 000607

200.000

12/11/2019

MB(522192)

300.000

TOTAL:

2.600.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

02/11/2019

Freeing 20 birds of teals in Hoc Mon

6.900.000

13/11/2019

Freeing  2 tons of carp in Co Bac, Can Tho

42.000.000

17/11/2019

Freeing 100 birds and 50 kg of fish at Dong Cao pagoda, Thanh Hoa

3.000.000

18/11/2019

Freeing 100 sparrows, 400 kg fish in Kinh Lung boat, Nam Giang, Nam Dinh

15.500.000

20/11/2019

Freeing 600 kg of carp and  grass carp in Thai Binh

20.000.000

22/11/2019

Freeing 100 kg of fish in Huong river, Hue

5.600.000

23/11/2019

Freeing 300 kg of snakehead and catfish in Ke Go Lake, Ha Tinh

11.160.000

18/11/2019

Freeing 40 kg of catfish and snakehead fish in Dong pagoda, Nam Cuong, Nam Dinh

2.000.000

24/11/2019

Freeing 50 kg of spidercrab, earth shrimp, sea snails, clam, grouper in Phan Thiet sea

3.500.000

24/11/2019

Freeing 170 forest sparrows at Hong Phap Pagoda, Binh Thuan

2.040.000

TOTAL:

111.700.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 82.867.000
The remaining cash of Oct. 2019: 104.720.000
· Office Group collect: 30.400.000
· Charity Group collect: 47.767.000
· Senior Venerable’s Account: 2.100.000
· Monk  Hue’s Account:
 2.600.000
II. EXPENSES: 111.700.000
III. THE REMAINING CASH IN NOVEMBER 2019: 96.687.000

 

Related News