Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in March 2020

Update: 14/04/2020
 

The Report on Freeing Creatures in March 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN MARCH 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY OFFICE GROUP

DATE

FULL NAME

ADDRESS

DONATION

01/03/2020

Phật Tử

TP HCM

100.000

01/03/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

01/03/2020

Công Ty Cổ Phần ALu Việt

TP HCM

1.000.000

04/03/2020

Gd Lê Kim Thủy

TP HCM

1.000.000

04/03/2020

Phạm Thị Thu Huỳnh

TP HCM

1.000.000

08/03/2020

Trần Văn Đức

Quảng Ngãi

100.000

08/03/2020

Lê Thị Phương

Quảng Ngãi

100.000

08/03/2020

Hồ Thị Bé

TP HCM

100.000

08/03/2020

Liên Phượng

TP HCM

500.000

08/03/2020

Phật Tử

TP HCM

500.000

08/03/2020

Lê Thị Cẩm Vân

TP HCM

200.000

11/03/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

13/03/2020

Trần Ngoc Trang

Bình Dương

100.000

19/03/2020

NGuyễn Thị Thu Nga

Nước ngoài

100 USD

03/04/2020

Phật Tử

TP HCM

50 USD

TOTAL:

9.014.000

 

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/06/2019

Lê Văn Út ở Hóc Môn

5.000.000

05/06/2019

Thầy Tâm Chiếu

1.000.000

26/03/2020

Gạo Phương Ngọc

1.000.000

TOTAL:

7.000.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

03/13/2020

272944.130320.190743.CHAU THUC HUONG / HUYNH HONG QUYEN - TU THIEN PHONG SANH

300.000

03/13/2020

272829.130320.190149.NGUYEN THI THU HIEN -CD- TU THIEN PHONG SANH

100.000

03/03/2020

MBVCB354376987.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T3/2020-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

500.000

TOTAL:

900.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

02/03/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

 

02/03/2020

THO HOA

100.000

 

02/03/2020

Một Phật tử

364.000

 

04/03/2020

TC: 50784753. MBVCB354602531

500.000

 

16/03/2020

Đào Thanh Bình

1.000.000

 

16/03/2020

Một Phật tử

100.000

 

17/00/2020

Một Phật tử

300.000

 

17/03/2020

Một Phật tử

200.000

 

24/03/2020

Một Phật tử

200.000

 

26/03/2020

Gạo Phương Ngọc

1000.000

 

28/03/2020

MB (425842)

200.000

30/03/2020

THO HOA

100.000

30/03/2020

Một Phật tử

700.000

TOTAL:

5.064.000

 

B – SUMMATION

I. RECEIPTS: 21.978.000

The remaining cash of February 2020: 165.429.000
· Office Group collect: 9.014.000
· Charity Group collect:  7.000.0000
· Senior Venerable’s Account: 900.000
· Monk  Hue’s Account:
5.064.000
II. EXPENSES: 0
III. THE REMAINING CASH IN MARCH 2020: 187.407.000

 

Related News