Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in February 2020

Update: 12/03/2020
 

 Report for charity affair in February 2020

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN FEBRUARY 2020

  A-RECEIVING

     COLLECTED BY OFFICE GROUP

DATE

FULL NAME

ADDRESS

MONEY

02/02/2020

Cao Thị Trì

----TP HCM

100.000

04/02/2020

Võ Duy Khanh

----TP HCM

500.000

04/02/2020

Trần Hoàng Ân

----TP HCM

100.000

07/02/2020

Phật tử

----TP HCM

100.000

07/02/2020

Phan Thị Thu Hằng

----Nước ngoài

250.000

08/02/2020

Phật tử

----TP HCM

100.000

08/02/2020

Trương Minh Cảnh

----TP HCM

5.000.000

08/02/2020

Tóng Thị Phương Thu

----Bình Dương

500.000

08/02/2020

Đặng Thị Nga

----TP HCM

100.000

11/02/2020

Nguyễn Thị Đào

----Bình Phước

500.000

11/02/2020

Tân Thị Út

----Tây Ninh

50.000

16/02/2020

Bùi Thị Chín

----TP HCM

300.000

16/02/2020

Trịnh Thị Bích Điều

----TP HCM

100.000

16/02/2020

Hoàng Thị Phương Hạnh

----TP HCM

100.000

16/02/2020

Dương Thị Chiên

----TP HCM

100.000

20/02/2020

Liên Nhu

----TP HCM

1.000.000

22/02/2020

Bùi Thị Tiến

----Quảng Ninh

1.000.000

22/02/2020

Đỗ Thị Xuân

----Quảng Ninh

1.000.000

23/02/2020

Phật tử

 

500.000

23/02/2020

Liên Thuận

----TP HCM

100.000

23/02/2020

Ngô Thị Ngọc Oanh

----TP HCM

200.000

23/02/2020

Hồ Văn Văn

----Cần Thơ

200.000

23/02/2020

Nguyễn Thị Thỏa

----TP HCM

250.000

23/02/2020

Mạch Thị Nga

----TP HCM

500.000

26/02/2020

Nguyễn Văn Có

----TP HCM

2.000.000

26/02/2020

Ngô Thị Bích Khoa

----TP HCM

1.000.000

26/02/2020

Nguyễn Hồ Thị Tuyết Sương

----Long An

100.000

27/02/2020

Diệu Đức

----TP HCM

500 USD = 11.513.000

TOTAL:

27.263.000

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/02/2020

Diệu Thiện chợ Ba Bầu

1.000.000

15/02/2020

Cô Oanh Q10

3.000.000

25/02/2020

Gia đình Bùi Thị Phong,Ở Trung Mỹ Tây,Q12

3.000.000

TOTAL:

7.000.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

02/24/2020

MBVCB348450451.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T2/2020-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

   500.000

TOTAL:

500.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

03/02/2020

Lâm Thị Nhi

1.000.000

03/02/2020

Nguyễn Hữu Tuấn

1.000.000

03/02/2020

Đặng Ngọc Bảo Trâm

1.000.000

10/02/2020

Nguyễn Thanh Hùng

20.000.000

17/02/2020

Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền

5.000.000

20/02/2020

Nguyễn Tín Đặng Ngọc Bảo Trâm

500.000

TOTAL:

28.500.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/02/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.500.000

05/02/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Phượng ở Trà Vinh 2 con bị bệnh

500.000

05/02/2020

Hỗ trợ cô Bùi Thị Bình mua sữa cho con

300.000

05/02/2020

Hỗ trợ Nguyễn Văn Được ở Hóc Môn

200.000

07/02/2020

Hỗ trợ Nguyễn Văn Liêm bị tai biến ở Gò Vấp

300.000

 

Hỗ trợ Nguyễn Văn Xuân ở Gò Vấp bị tâm thần

200.000

08/02/2019

Hỗ trợ Nguyễn văn Bé ở Hóc Môn

100.000

08/02/2019

Hỗ trợ Lê Thị Lan ở Phú Yên bị bệnh thận

300.000

10/02/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi  đi đám ma Cao Văn Minh, Lý Huệ, bà Tha

1.500.000

12/02/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám công ty Phú Qúy, cô Sánh, Lê Văn Cư

1.500.000

     

20/02/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi Cần Thơ, cô Vân, trai tăng cô Anh Tâm

1.500.000

21/02/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi nhà chú Hà ở Hậu Giang

1.500.000

25/02/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi cô Kiều ở Bến Tre, trai tăng bà Miến ở An Sương

1.500.000

TOTAL:

10.900.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS:  63.263.000

· The remaining cash of January 2020:  66.965.000
· Office Group collect:  27.263.000
· Charity Group collect:
  7.000.000
· Senior Venerable’s Account:  500.000
 · Monk  Hue’s Account:
  28.500.000

II. EXPENSES:  10.900.000
III. THE REMAINING CASH IN FEBRUARY 2020: 119.328.000

 

Related News