Đêm nhạc Vũ Ngọc Toản

Tương tư - Ngân Huệ
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Nhớ mãi tình cha - Đông Quân
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Ông lái đò - Thùy Trang
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Quê hương điệu lý - Thùy Trang
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Phật tử mừng xuân
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản