Đêm nhạc gởi chút thành tâm | Chùa Hoằng Pháp


Đêm nhạc gởi chút thành tâm

Danh mục - Đêm nhạc gởi chút thành tâmTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,311
    pháp âm : 57,729,584
 • Đang truy cập
    Tin tức : 38
    Nghe pháp : 48
 • Số người đang Online: 86

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009